Skip links

Үйл ажиллагаа

Бид зөвхөн барилга угсралт болон гүйцэтгэлийг хийгээд төслийг дуусгах бус барилгын төслийн үйл ажиллагааг холбогдох бүхий л түвшинд цогцоор нь шинжилж, төлөвлөж, гүйцэтгэж, уялдуулах байдлаар барилгын салбарын менежментэд уламжлалт хэв маягаас өрсөлдөөнт нөхцөл байдалд нийцсэн инновац, мэдээллийн технологийн хөгжлийг цаг алдалгүй шингээн дахин давтагдашгүй бүтээн байгуулалт бий болгохоор ажиллаж байна.

Хөрөнгө оруулалтын сан

Барилгын салбарт өөрчлөлт авчрахуйц инноваци шингээсэн бүхий л санаа шийдэл, гүйцэтгэлд хөрөнгө оруулалт хийнэ.

Барилгын төсөл

Төслийн төлөвлөлтийг бүх үе шатанд буюу зураг төслөөс эхлэн нийтлэг шаардлагуудыг ханган /сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг гэх мэт/ гүйцэтгэнэ.

Барилгын гүйцэтгэл

Дахин давтагдашгүй хэв маягийг төсөл бүрдээ шингээн, гүйцэтгэлийн ажлыг хурдацтай байлгах бүхий л шийдлүүдийг нэвтрүүлдэг.

Барилгын материалын үйлдвэрлэл

Чанартай, үр ашигтай, инновац шингээсэн туслах болон үндсэн барилгын материалын хөгжүүлэлт, үйлдвэрлэл

Үл хөдлөх зуучлал, борлуулалт

Харилцагчийн үйлчилгээ төвтэй борлуулалт, түрээсийн менежмент, хөрөнгө удирдлагын үйл ажиллагаа.

Борлуулалтын дараах үйлчилгээ

Борлуулалтын дараах оршин суугчдын тав тухыг хангах СӨХ, шуудан харилцаа холбоо, консьерж үйлчилгээ.